De site voor leden van kascommissies van alle verenigingen
Ook voor penningmeesters ! Ook voor verenigingsbestuurders !
HOME Vraagbaak VvE's Links Auteur
Checklist Workshops Fraude Actuele bedragen Contact

Handleiding voor de kascommissie

Drie praktische gidsen voor vereniging, stichting en VvE: DE KASCOMMISSIEGIDS voor verenigingen, DE KASCOMMISSIEGIDS voor VvE's en FINANCIËN VAN DE VvE !

De folder van NOV en Kascommissiegids.nl met tips voor een gezonde financiële organisatie van uw vereniging of stichting (fraudepreventietips) kunt u hier downloaden

Dit is de voorganger van de Kascommissiegids. Het eerste ooit in Nederland uitgegeven boek (1987) dat een concrete handleiding geeft voor het uitvoeren van de jaarlijkse “kascontrole” binnen verenigingen.
Het boek is al jaren uitverkocht, maar nog elk jaar informeerden vele geïnteresseerden of het nog te koop was. Er is immers geen ander boek op dit gebied en ook op het internet is maar heel weinig nuttige informatie te vinden.

Met de Kascommissiegids voor verenigingen en stichtingen is er nu weer in deze leemte voorzien!
Ook de Handleiding voor de kascommissie is destijds door de pers zeer positief ontvangen.
Lees de recensies.

Voor "gewone verenigingen": Een praktische hulp voor alle meer dan 500.000 vrijwilligers die lid zijn van een kascommissie en de belangrijke jaarlijkse controle van het financieel verslag goed willen doen!
Stap voor stap wordt voor elke post uit het financieel verslag uitgelegd hoe de controle kan worden gedaan en wat de aandachtspunten daarbij zijn. Duidelijke voorbeelden en handige checklists maken dat dit boek bruikbaar is voor alle verenigingen en ook voor andere organisaties met een kascommissie (stichtingen, ouderraden enz.).
Van de 112 pagina's gaan 63 pagina's heel concreet over de aanpak van de controle. Op de overige pagina's vindt u onder meer informatie over:
- de organisatie van de administratie van de vereniging
- wettelijke voorschriften
- de bestuursverantwoording
- bevoegdheden van de kascommissie.?
Ook is er aandacht voor automatisering en voor de verschillende belastingen waarmee een vereniging (en dus de kascommissie) te maken kan krijgen.
Voor elke vrijwilliger in een kascommissie en ook heel nuttig voor penningmeesters!
Bestel-
informatie
Voor Verenigingen van Eigenaars: inmiddels 2500 verkochte exemplaren! De aller-eerste gids op dit gebied, verschenen op verzoek van vele VvE's. Alle financiële regelgeving overzichtelijk op een rijtje. Volgens het beproefde concept van het standaardwerk voor gewone verenigingen: stap voor stap wordt voor elke post uit de jaar-rekening uitgelegd hoe de controle kan worden gedaan en wat de aandachtspunten daarbij zijn. Natuurlijk ook met duidelijke checklists. Geen enkele VvE-kascommissie kan zonder! De checklists kunt u downloaden en zonodig precies op maat maken voor uw eigen VvE.
VvE-bestuurders kunnen met deze gids ook hun voordeel doen!

Meer informatie over de Kascommissiegids (recensie, voor alle verenigingen?, inhoud)

Informatie over workshops voor leden van Kascommissies (ook voor VvE's)

Financiën van de VvE: Leesboek, naslagwerk en leerboek! De enige gids op het gebied van VvE-financiën.


144 pagina's met korte en makkelijk leesbare teksten voor elke VvE-bestuurder en voor elke appartementseigenaar die geïnteresseerd is in het financiële reilen en zeilen van de Vereniging van Eigenaars.
Concrete tips om geld voor uw VvE te besparen en om fraude en financiële missers te voorkomen. Met uiteraard een heldere uitleg van de wettelijke voorschriften en de regels uit de modelreglementen over onder andere de jaarrekening, de reserve groot onderhoud en de incassoprocedure.
Klik hier voor de inhoudsopgave en de index.
Het eerste boek over VvE-financiën, een aanrader voor iedereen die al veel weet over VvE-financiën en ook voor iedereen die méér wil weten over VvE-financiën!
Informatieve artikelen voor VvE's over o.m. wetgeving, jaarrekening, exploitatierekening vindt u hier.
Vandaag bestellen, snel in huis! (verzending 2x per week)
Aan het bedrag zien we welke gids en hoeveel exemplaren u wenst. Maak het bedrag over naar IBAN
NL22 INGB 0003 2955 87 (M. den Ouden te Abbenes). Vermeld in de omschrijving uw adresgegevens !
Tip Bij bestellen van 3 exemplaren hoge korting – bestel dus meteen meerdere exemplaren.

Alle prijzen zijn inclusief verzendkosten én inclusief gratis gebruik van de vraagbaakfunctie via internet.

NB Van de Kascommissiegids is in 2015 een nieuwe druk (6e druk) verschenen. De gids heeft een andere omslag (wijkt dus af van het plaatje hierboven) en de nieuwe titel is "De Kascommissiegids voor verenigingen en stichtingen".