De site voor leden van kascommissies van alle verenigingen
Ook voor penningmeesters ! Ook voor verenigingsbestuurders !
HOME Vraagbaak Recensies Links Auteur
Checklist Workshops Fraude Actuele bedragen HOME

De pers over de Handleiding voor de kascommissie

Algemeen Dagblad: “…. dat het boekje is aan te raden voor leden van kascommissies van sport-, zang-, tuinders-, school-, huisvrouwenverenigingen en andere verenigingen. Maar niet alleen leden van kascommissies, ook verenigingsbestuurders kunnen met de inhoud hun voordeel doen.”

De Telegraaf: “Drs. Den Ouden heeft voor de kritische maar opbouwend ingestelde kascommissie het boekje Handleiding voor de kascommissie geschreven dat stap voor stap de controle van de verschillende financiële zaken, zoals baten, lasten, liquide middelen, schulden en eigen vermogen, begeleidt.”

Sportraad Overijssel: “Deze handleiding voorziet in een leemte.”

Tijdschrift voor Administrateurs en Controllers: “De toegankelijk geformuleerde deeltaken worden met vele voorbeelden toegelicht, waardoor de stof ook voor niet-ingewijden gemakkelijk overkomt.”

Sport en Spel: “…. wordt uitgebreid beschreven hoe een lid van de kascontrolecommissie kan nagaan of de verschillende baten en lasten correct zijn weergegeven. Dit boekje is een goede handleiding.”

Accountant en Adviseur: “Ook accountants die verenigingen controleren zullen aan de 115 vragen tellende checklist … de nodige steun voor hun controle vinden.”

Stichting en Vereniging: “Het functioneren van een kascommissie … kan waarborgen bieden aan de betrouwbaarheid van de administratie als basis voor decharge en beleid. Een probleem is dat kascommissieleden niet steeds de expertise hebben om hun werkzaamheden zo in te richten dat het beoogde resultaat bereikt wordt. Dit kun nu veranderen want drs. M. den Ouden RA heeft in zijn boekje, dat zich met name op de vereniging richt, een zeer solide overzicht gegeven van de werkzaamheden die een kascommissie moet verrichten om tot haar oordeel te komen.”