De site voor leden van kascommissies van alle verenigingen
Ook voor penningmeesters ! Ook voor verenigingsbestuurders !
HOME Vraagbaak VvE's Links Auteur
Checklist Workshops Fraude Actuele bedragen HOME

Informatie voor VvE’s over wetgeving,  financiën, bestuur en kascontrole

De liquide middelen van uw VvE

“Liquide middelen” zijn het kasgeld en de banktegoeden. Werkt uw VvE nog met contante betalingen? Dan is dat eigenlijk in strijd met de voorschriften in het modelreglement. Artikel 43 lid 2 van het modelreglement (ik ga even uit van het modelreglement van januari 2006) verplicht het bestuur namelijk om ‘de kasmiddelen van de vereniging te plaatsen bij een bank op een rekening ten name van de vereniging’.

Contante kas

Een strikte interpretatie van dit artikel houdt in dat het aanhouden van een contante kas verboden is. Maar een contante kas is in deze moderne tijd van pinbetalingen en internetbankieren ook helemaal niet meer nodig. Als alle betalingen per bank gaan, is daarvan het grote voordeel dat alle transacties eenvoudig traceerbaar zijn.
Eventueel kan de administrateur of beheerder de beschikking krijgen over een betaalpasje om kleinere aankopen door middel van een pinbetaling te kunnen doen.
Een ander groot voordeel is dat geen contant geld meer gestolen kan worden of zoek kan raken, u heeft geen afstortkosten meer bij de bank en de kascommissie hoeft ook niet meer jaarlijks het kasgeld te tellen. Dat is handig, want een 100% waterdichte controle van het kasgeld door een kascommissie is eigenlijk onmogelijk (dat moet u nu maar even van me aannemen, misschien leg ik in een later artikel nog eens uit waarom).

Banktegoeden

Elke VvE zal een rekening-courant bij een bank hebben, een “bankrekening” dus. En als tegenhanger van de onderhoudsreserve (die op de rechterzijde van de balans staat) zal elke VvE ook een spaarrekening moeten hebben (en die staat op de linkerzijde van de balans). Dit wordt ook weer voorgeschreven in artikel 43 van het modelreglement: ‘De gelden van het reservefonds worden gedeponeerd op een afzonderlijke bankrekening ten name van de vereniging’.
Ik geef u enkele aandachtspunten als het gaat om deze “afzonderlijke bankrekening” (meestal de spaarrekening dus):

1.  De rekening moet op naam van de VvE staan. Dus niet op naam van de penningmeester! En ook niet op naam van het administratiekantoor dat de administratie uitvoert. Als het administratiekantoor onverhoopt failliet gaat en de bankrekening staat op naam van dat kantoor, heeft uw VvE een probleem.  En als de penningmeester overlijdt heeft u heel wat aan de erven uit te leggen als de bankrekening op zijn naam stond.
Het is allemaal heel logisch, maar zelfs accountants gaan op dit punt wel eens in de fout…: http://www.accountancynieuws.nl/actueel/accountancymarkt/accountantskamer-vve-voelt-zich-tekortgedaan-door.95194.lynkx

2.  Omdat er vaak een relatief groot bedrag op de spaarrekening zal staan, loont het de moeite om het spaargeld op een rekening te stallen die een aantrekkelijke rentevergoeding biedt. Hoewel sinds de kredietcrisis de rente veel lager is dan daarvoor, maakt het toch nogal wat uit of uw VvE geen rente ontvangt of 2,5%!
Van tijd tot tijd “shoppen” kan dus lonen.

3.  Doet u wel aan ‘liquiditeitsbeheer’? Voorkom dat  u veel geld (renteloos) op uw bankrekening laat staan en boek tijdig over naar uw spaarrekening!

4.  Staan uw spaargelden veilig? Het debâcle met de IJslandse Icesave-bank toonde aan dat niet iedere bank even veilig is. De garantieregeling van De Nederlandsche Bank geldt ook voor VvE’s en garandeert per vereniging per (Nederlandse) bank een bedrag van maximaal € 100.000. Als uw VvE meer dan € 100.000 bezit, is het dus verstandig dit geld over meerdere banken te spreiden.

Dan zijn er bovendien nog aandachtspunten te geven voor een goede ‘administratieve organisatie’ rondom de bank- en spaarrekeningen. Met andere woorden: welke preventieve maatregelen kunt u treffen om fraude tegen te gaan en in ieder geval zo spoedig mogelijk te ontdekken?
In het volgende Woonjournaal zal ik u hierover enkele concrete en eenvoudig te realiseren tips geven.

Terug naar overzicht interessante informatie voor VvE’s over wetgeving,  financiën, bestuur en kascontrole

Hoe controleert een kascommissie? Tips voor kascontroles. Gids voor kascommissies. Kascommissie en penningmeester. Ledenvergadering en kascommissie. Rechten van de kase. oor de kascommissie van een vereniging. Controle van de ledenadministratie.