De site voor leden van kascommissies van alle verenigingen
Ook voor penningmeesters ! Ook voor verenigingsbestuurders !
HOME Vraagbaak Recensies Links Auteur
Checklist Workshops Fraude Actuele bedragen HOME

Workshop voor VvE's: KASCOMMISSIE EN JAARREKENING
regelgeving en praktijk voor besturen en kascommissies van VvE's

WAT LEERT U ?

Op maandag 17 en woensdag 18 februari is er een workshop 'KASCOMMISSIE EN JAARREKENING VvE's' in Schiedam.
Organisatie: Servicepunt Vrijwilligers Schiedam.

 • U kunt altijd zelf het initiatief nemen om een workshop te organiseren. Neem daarvoor via onderstaande links contact op.
  Heeft u interesse in een workshop en staat er geen workshop in uw omgeving gepland? Stuur een mailtje (vermeld s.v.p. uw woonplaats) en u ontvangt bericht zodra er een workshop bij u in de buurt beschikbaar komt. Geeft u s.v.p. ook aan in welke workshop u geïnteresseerd bent.

  Informeer mij als er een workshop in de buurt wordt georganiseerd
  Als u een groep samenstelt van 10 of meer (potentiële) kascommissieleden of andere geïnteresseerden, kan de auteur een of twee instructieve en interactieve workshop(s) voor u verzorgen!
  Neem contact op om een workshop af te spreken
 • Hieronder vindt u de inhoud van de complete workshop van twee avonden. In de workshop van één avond wordt een
  selectie uit de complete workshop behandeld.
  Aan de orde komen onder andere:
  -       wettelijke eisen aan de jaarrekening
  -       de jaarrekening volgens het modelreglement
  -       wettelijke taken en bevoegdheden van de kascommissie
  -       voorbereiding van de jaarlijkse controle
  -       cijferbeoordeling
  -       aanpak van de controles aan de hand van de checklists in de Kascommissiegids voor VvE’s
  -       het ABC- en W-principe
  -       controle van eigenaarsbijdragen
  -       controle van andere opbrengsten
  -       controle van enkele kostensoorten (factuurcontrole, dotaties reserves)
  -       controle van de Reserve groot onderhoud
  -       controle van debiteuren en crediteuren
  -       belastingen (omzetbelasting en loonbelasting)
  -       communicatie; relatie tussen kascommissie, bestuur en beheerder
  -       voorkómen en vóórkomen van fraude
  -       automatisering
  -       administratieve organisatie
  -       controledossier.

  Deelnemers krijgen praktische tips, voorbeelden en eye-openers. De workshop gaat niet over administreren en
  –weest u niet bang!- is niet saai !

  VOOR BESTUURDERS van een VvE en VOOR LEDEN KASCOMMISSIE

  CURSUSBOEK

  Na deze workshop weet u hoe de kascommissie de jaarlijkse controle van de jaarrekening van een VvE goed en efficiënt kan uitvoeren en wat de aandachtspunten bij deze controle zijn. U kent de regelgeving op het gebied van financiën en controle en de verantwoordelijkheden en aandachtspunten van het bestuur op dit gebied.
  U bent attenter op mogelijke verbeteringen in administratie, organisatie, controle en/of financiële informatie.
  De workshop is primair bestemd voor bestuursleden van VvE’s en voor leden van kascommissies van VvE’s (en voor iedereen die in de toekomst een dergelijke functie goed wil vervullen).

  De workshop vindt plaats in een kleine groep van maximaal 20 personen. De tijdsduur van de volledige workshop is 2 x 2,5 uur (inclusief pauzes).
  Natuurlijk gebruiken we tijdens de cursus De Kascommissiegids voor VvE's als cursusboek. Elke deelnemer moet in het bezit zijn van deze gids. Als u de gids nog niet heeft, kunt u deze op de eerste avond voor aanvang van de workshop bij de docent aanchaffen à € 22,75.

  WORKSHOPKALENDER

  U kunt zich per e-mail voor deze workshop aanmelden: stuur een e-mail.
  Via dit e-mailadres kunt u ook meer informatie vragen.

  AANMELDING VOOR DEZE WORKSHOP of INFORMATIE OVER DEZE WORKSHOP