De site voor leden van kascommissies van alle verenigingen
Ook voor penningmeesters ! Ook voor verenigingsbestuurders !
HOME Vraagbaak Recensies Links Auteur
Checklist Workshops Fraude Actuele bedragen HOME

Workshop DE KASCOMMISSIE
(voor verenigingen en stichtingen)

WAT LEERT U ?
Op dit moment is de volgende workshop 'KASCOMMISSIE' gepland:

In Schiedam op de woensdagen 5 en 12 november 2014. Organisatie: Servicepunt Vrijwilligers Schiedam. Zie website voor meer informatie.

 • U kunt altijd zelf het initiatief nemen om een workshop te organiseren. Neem daarvoor via onderstaande links contact op.
  Heeft u interesse in een workshop en staat er geen workshop in uw omgeving gepland? Stuur een mailtje (vermeld s.v.p. uw woonplaats) en u ontvangt bericht zodra er een workshop bij u in de buurt beschikbaar komt. Geeft u s.v.p. ook aan in welke workshop u geïnteresseerd bent.

  Informeer mij als er een workshop in de buurt wordt georganiseerd
  Als u een groep samenstelt van 10 of meer (potentiële) kascommissieleden of andere geïnteresseerden, kan de auteur een of twee instructieve en interactieve workshop(s) voor u verzorgen!
  Neem contact op om een workshop af te spreken
 • Hieronder vindt u de inhoud van de complete workshop van twee avonden. In de workshop van één avond wordt een
  selectie uit de complete workshop behandeld.

  De onderwerpen voor de eerste avond zijn:
  1.     Introductie taken kascommissie
  2.     Wettelijke eisen aan de bestuursverantwoording van verenigingen en stichtingen
  3.     Casus controle kasgeld
  4.     Cijferbeoordeling
  5.     Aanpak controle  contributies
  6.     ABC+W-principe
  7.     Aanpak controle crediteuren
  8.     Wettelijke bepalingen
  9.     Aanpak controle vorderingen
  10.  Vragen van deelnemers.

  De onderwerpen voor de tweede avond zijn:
  11.  Fraudegevallen
  12.  Controlemethoden
  13.  Aanpak controle balans
  14.  Aanpak controle resultatenrekening
  15.  Belastingen (omzet-, loon-, vennootschaps- en kansspelbelasting)
  16.  Automatisering
  17.  Het controledossier
  18.  Bevoegdheden van de commissie
  19.  Concrete tips voor een goede organisatie van de administratie;
  beveiligingsmaatregelen
  20.  Rapportage van bevindingen aan de ALV.


  Deelnemers krijgen praktische tips, voorbeelden en eye-openers. De workshop gaat niet over administreren en
  –weest u niet bang!- is niet saai !

  VOOR  LEDEN KASCOMMISSIE maar ook voor penningmeesters en andere bestuurders

  CURSUSBOEK

  Na deze workshop weet u hoe de kascommissie de jaarlijkse controle van de jaarrekening van een vereniging of stichting goed en efficiënt kan uitvoeren en wat de aandachtspunten bij deze controle zijn. U kent de regelgeving op het gebied van financiën en controle en de verantwoordelijkheden en aandachtspunten van het bestuur op dit gebied.
  U bent attenter op mogelijke verbeteringen in administratie, organisatie, controle en/of financiële informatie.
  Deze workshop is nuttig voor:
  - leden van kascommissies die al ervaring hebben met controle van de verenigingsfinanciën;
  - vrijwilligers die nog geen ervaring hebben, maar in de toekomst in een kascommissie zitting willen nemen;
  - penningmeesters van verenigingen.

  De ervaring leert dat deelnemers die De Kascommissiegids vóór de workshop al hebben gelezen, toch de workshop als heel nuttig ervaren. Maar u kunt ook eerst de workshop volgen en daarna de gids lezen.
  De workshop vindt plaats in een kleine groep van maximaal 20 personen. De tijdsduur van de volledige workshop is 2 x 2,5 uur (inclusief pauze).
  Natuurlijk gebruiken we tijdens de cursus De Kascommissiegids als cursusboek. Elke deelnemer moet in het bezit zijn van deze gids. Als u de gids nog niet heeft, kunt u deze op de eerste avond voor aanvang van de workshop bij de docent aanchaffen à € 19,75.

  WORKSHOPKALENDER

  Wilt u meer informatie over deze workshop? stuur een e-mail.

  INFORMATIE OVER DEZE WORKSHOP